King of Doom, Mo Shi Wei Wang, 末世为王
Author(s)
Genre(s)