To Aru Myouto no Nichijou ; Toaru Meoto No Nichijou, ト或ル夫婦ノ日乗
Author(s)
Genre(s)