Beware Or Be Bitten! ; Nei You E Quan Qing Xiao Xin ; Beware of the Vicious Dog Inside! ; Beware or Be Bitten! ; Nèi Yǒu È Quǎn Qǐng Xiǎo Xīn ; Warning! Beware of the Dog ; 内有恶犬请小心
Author(s)
Genre(s)